Stichting Rotary Service

Doel Stichting Rotary Service Maarssen

De Stichting heeft ten doel: haar financiële middelen zoveel als naar het oordeel van het bestuur mogelijk is te besteden voor doeleinden, die een sociaal-charitatief karakter hebben. Tenminste negentig procent van haar vermogen wordt dienstbaar gemaakt aan de behartiging van doeleinden,
die van algemeen maatschappelijk belang kunnen worden beschouwd. Deze doeleinden mogen liggen in Nederland als daarbuiten. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De Stichting verkrijgt haar middelen door: het ontvangen van bijdragen van begunstigers, hetzij ineens, hetzij in de vorm van periodieke uitkeringen; door het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen en door het verwerven van andere baten, welke stichting kunnen toekomen. Tevens verkrijgt de Stichting middelen uit fundraising-acties van Rotary Club Maarssen. Het boekjaar van de Stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar.

Gegevens Stichting Rotary Service Maarssen

Naam:               Stichting Rotary Service Maarssen
Adres:               Straatweg 19a  3603 CV Maarssen
KvK nummer:  60622288
Bank rekening: NL48INGB0006510087
E-mail:               Stichtingsbestuur@rotarymaarssen.nl

Bestuur Voorzitter: Olof Könst
Secretaris: Marcel Kuiper
Penningmeester: Jeroen Vernooij

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden en zijn niet in dienst. Er is geen raad van commissarissen/toezicht.


Verslag juli 2019 t/m juni 2020

De activiteiten op fundraising gebied werden voor Rotary Club Maarssen dit bestuursjaar jaar helaas geblokkeerd door de ontwikkelingen rondom het Covid19 virus. De geplande vierde editie van de Buitenbios Maarssen kon in juni niet doorgaan. En ook het traditionele wandelen voor water verviel door de lockdown in het voorjaar. Toch heeft de Stichting niet stil gezeten en kon enkele goede doelen omarmen of ondersteunen. Hieronder treft u ons jaarverslag aan over 2019-2020.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2019 t/m juni 2020

Verslag juli 2018 t/m juni 2019

Rotary Club Maarssen organiseerde op 16 juni 2018 de derde editie van de Buitenbios Maarssen. Na het succes van de voorgaande jaren werden alle verwachtingen overtroffen. Het goed bezochte evenement leverde een bedrag op van EUR 9.975. Van dit bedrag heeft de Stichting diverse goede doelen kunnen helpen.

Daarnaast werd er door Rotary Club Maarssen een nieuw initiatief gestart: Beat The Rotary. Een sportieve uitdaging voor de lokale sportclubs in Stichtse Vecht. Lees meer over alle aktiviteiten in het volledige verslag 2018-2019.

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen juli 2018 t/m juni 2019

Verslag 2017 t/m juni 2018

Rotary Club Maarssen organiseerde op 24 juni 2017 de eerste versie van de Buitenbios Maarssen. Dit evenement was direct een enorm succes en leverde een bedrag op van EUR 5.000. Van dit bedrag heeft de Stichting EUR 1250 uitgekeerd aan de Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes, welke mede centraal stond op de 24e juni door middel van een stand en extra aandacht voor het begin van iedere film.

Op 16 juni 2018 was de tweede editie van De Buitenbios. Dit was wederom een enorm succes. In goed overleg met de gemeente Stichtse Vecht mocht het evenement ditmaal op Park Goudestein worden gehouden. De uiteindelijk opbrengst van De Buitenbios 2018 was EUR 5128. Met de opbrengsten van de Buitenbios 2018 is een bedrag van EUR 5000 overgemaakt aan de Stichting Swim to Fight Cancer Stichtse Vecht. Lees meer in het volledige verslag 2017 t/m juni 2018…

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2017 t/m juni 2018

Verslag 2016

Net als voorgaande jaren organiseerde de Rotary Maarssen ook in 2016 de Doornburgh Experience (DOEX). Op zaterdagavond 18 juni werden er ruim 190 gasten verwelkomd op een sfeervol ingericht landgoed Doornburgh. Naast een gezellige bar, sommeliers- en baristahoekje was er entertainment van Zingende Obers en een van TV bekende goochelaar. De gasten kregen een 5 gangen diner voorgeschoteld en konden mee doen aan een loterij. Het resultaat van DOEX 2016 bedroeg EUR 5507. Lees meer in het volledige jaarverslag 2016 …

 > Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2016


Verslag 2015

Op 28 juni 2015 is met hulp van Rotary Club Maarssen succesvol voor de derde maal de Doornburgh Experience georganiseerd (“DOEX”). DOEX is een evenement voor Maarssen, door Maarssen. Samen met lokale horeca en lokale leveranciers wordt er een mooi evenement neergezet waarbij er geld opgehaald wordt voor het goede doel. In navolging van de succesvolle vorige edities was er wederom veel vertier geregeld op het landgoed Doornburgh en waren er 340 volwassenen en 230 kinderkaarten verkocht. Tevens werd voor de derde maal de Rally van en naar Doornburgh georganiseerd. Lees meer in het volledige jaarverslag 2015…

> Jaarverslag Stichting Rotary Service Maarssen 2015